Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Γυψοσανίδες, Τεχνοτροπίες, Ελαιοχρωματισμοί», στο Κ. Κ. Κασσάνδρας

Αναρτήθηκε σήμερα Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024, προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο Κ.Ε.Κ. ΔΥΠΑ Θεσσαλονίκης, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Γυψοσανίδες, Τεχνοτροπίες, Ελαιοχρωματισμοί», συνολικής διάρκειας 250 ωρών, για είκοσι (20) κρατούμενους του Καταστήματος Κράτησης Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

Πρόσφατα Άρθρα