Προκύρηξη Διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις υπηρεσίες μας στο νομό Κιλκίς

Προμήθεια συνολικά 23.900 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του
ΚΕΤΕΚ ΚΙΛΚΙΣ (22.800 λίτρα) και του ΚΠΑ2 ΓΟΥΜΕΝΙΣΑΣ (1.100 λίτρα) του Οργανισμού, για τη β’
καταναλωτική περίοδο του έτους 2016

Περισσότερα....