Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner)

Πρόσκληση προμήθειας τόνερ εκτυπωτικών μηχανημάτων και φαξ για την κάλυψη των αναγκών της Περ/κής Δ/νσης Πελ/σου και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ