Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner)

Πρόσκληση προμήθειας τόνερ εκτυπωτικών μηχανημάτων και φαξ για την κάλυψη των αναγκών της Π.Δ. Κ. & Δ. Μακεδονίας και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Διευκρίνιση πατήστε εδώ