Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης ΠΔΑΜΘ

Πρόχειρος Διαγωνισμός, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, της ΠΔ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.

 

Για την πρόσκληση, πατήστε εδώ.