Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης Περιφ. Δ/νσης Κρήτης

Πρόχειρος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός προμήθειας ειδών Γραφικής Ύλης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της, για ένα έτος.

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.