Προμήθεια ελαφρού φαγητού για τις ανάγκες της ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ

Προμήθεια ελαφρού φαγητού για τις ανάγκες της ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ, για το σχολικό έτος 2017-2018

     προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 35.190,00€ πλέον του ΦΠΑ 24% ,

ήτοι ποσού 43.635,60€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

 Για να δείτε το πλήρες κείμενο πατήστε εδω