Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας προπληρωμένου τέλους για 1 έτος, για την Περ/κή Δ/νση Κρήτης

Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας προπληρωμένου τέλους για 1 έτος προϋπολογισθήσας δαπάνης 21,309.00€ για την Περ/κή Δ/νση ΚΡΗΤΗΣ και τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε διευκρινήσεις πατήστε εδώ.