Προμήθεια Toner εκτυπωτικών μηχανημάτων Δ/νσεων Διοίκησης

Πρόχειρος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός προμήθειας αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων & Fax, για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Διοίκησης του Οργανισμού.

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.