Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών έτους 2021 των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων Ευρυτανίας, Λάρισας και Τρικάλων

Υποβολή προσφορών για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών έτους 2021 των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας ΠΔ Θεσσαλίας που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των ΠΕ Ευρυτανίας, Λάρισας και Τρικάλων  δείτε το πλήρες τεύχος της διακήρυξης για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών έτους 2021 των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας ΠΔ Θεσσαλίας που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των ΠΕ Ευρυτανίας, Λάρισας και Τρικάλων