Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Π.Δ. Αττικής & Νήσων, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή  υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας  των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Π.Δ. Αττικής & Νήσων, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ