Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Δ.Α.Ν. για το μήνα Απριλιο 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Δ.Α.Ν. για το μήνα Απριλιο 2021. Για να δείτε την πρόσκληση πατείστε εδώ.