Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την “παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης”,

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την “παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 20.291,39 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι ποσού 25.161,32 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.