Πρόσκληση για προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας προπληρωμένου τέλους για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολ Μακεδονίας και Θράκης.

Πρόσκληση για προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας προπληρωμένου τέλους για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης ,προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.445,30€. Η παρούσα πρόσκληση ανακαλείται λόγω της δημοσίευσης του ν. 4782/09-03-2021 που αφορά σε τροποιήσεις του Ν. 4412/2016

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ