Πρόσκληση καθαρισμού κτιρίων Π.Δ. Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων αρμοδιότητας Περ/κής Δ/νσης Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας για το μήνα Ιούλιο 2016.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση.