Πρόσκληση καθαρισμού κτιρίων Π.Δ. Θεσσαλίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων αρμοδιότητας Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας για το μήνα Ιούλιο 2016.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση.