Πρόσκληση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., ΚΠΑ2 Νάξου

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του ΚΠΑ2 Νάξου (μέχρι 1.200 λίτρα), για τις α' και β' καταναλωτικές περιόδους έτους 2017.

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.