Πρόσκληση προμήθειας φωτοαντιγραφικών συσκευών

Προμήθεια συνολικά έντεκα (11) τεμαχίων φωτοαντιγραφικών συσκευών (είδος Ι και ΙΙ) για τις ανάγκες των Διευθύνσεων της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Διευκρινήσεις συπτικού διαγωνισμού.

Για να δείτε τη Διευκρίνηση πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη συμπληρωματική Διευκρίνηση πατήστε εδώ.