ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εισαγωγή τριάντα (30) σπουδαστών το σχολικό έτος 2022-2023, στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑμεΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης)

Δημοσιεύτηκε σήμερα, Τετάρτη 18 Μαϊου 2022, η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή τριάντα (30)σπουδαστών στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2022-2023. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή από τη Δευτέρα 23/05/2022 έως την Παρασκευή 10/06/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. www.oaed.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Δείτε εδώ την Αίτηση Συμμετοχής υποψηφίων