Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων ΟΑΕΔ αρμοδιότητας ΠΔΑΝ για το μήνα Μάϊο 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων ΟΑΕΔ αρμοδιότητας ΠΔΑΝ για το μήνα Μάϊο 2021. Για να δείτε την πρόσκληση πατείστε εδώ.