Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, στην περιοχή αρμοδιότητας της Διοίκησης για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ., κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2021.

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς, για την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, στην περιοχή αρμοδιότητας της Διοίκησης για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ., που διαμένουν στην ίδια περιοχή, κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2021, προϋπολογισμού 52.800,01 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δείτε την Πρόσκληση ενδιαφέροντοςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16 06 2021

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την περιγραφή των φακέλων και με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κ΄ΙΙ.
Περισσότερα