Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Διοίκησης, για το χρονικό διάστημα από 01/12/2021 έως 31/12/2021”.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την “Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Διοίκησης, για το χρονικό διάστημα από 01/12/2021 έως 31/12/2021”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 13.153,84 € πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 16.310,76 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση: