Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01/07/2022 έως 31/07/2022 "

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01/07/2022 έως 31/07/2022 "

 Δείτε εδώ την πρόσκληση