Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01/12/2022 έως 31/12/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01/12/2022 έως 31/12/2022

 Δείτε εδώ την πρόσκληση