Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, του παραθερισμού εκατόν οχτώ (108) και 2 ΑΜΕΑ παιδιών των υπαλλήλων της Δ.ΥΠ.Α κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2024

Πρόσκληση στους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν προσφορές για τον παραθερισμό συνολικά εκατόν οχτώ (108) & 2 ΑΜΕΑ παιδιών των υπαλλήλων της Δ.ΥΠ.Α , που διαμένουν στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2024.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Διευκρίνηση σχετικα με την πρόσκληση των κατασκηνώσεων