Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά προμήθεια και εγκατάσταση ανοιγοκλειόμενης τεντοπέργκολας-πέργκολας αλουμινίου στο ΒΝΣ Μεσολογγίου.

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 10.836,00 €

 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση