Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προώθηση διαφημιστικής καμπάνιας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με θέμα την προβολή των Επαγγελματικών Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας & ΙΕΚ) αρμοδιότητας Περ/κής Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας ΟΑΕΔ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην προώθηση διαφημιστικής καμπάνιας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με θέμα την προβολή των Επαγγελματικών Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας & ΙΕΚ) αρμοδιότητας Περ/κής Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας ΟΑΕΔ.

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 30.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και την Παρασκευή 16/7/2021 στην έδρα της Υπηρεσίας, Δωδεκανήσου 10Α – Θεσσαλονίκη.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές