Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην προληπτική συντήρηση – απολύμανση συστημάτων κλιματισμού σε δύο εφαρμογές (μία θερινή και μία χειμερινή) για τις ανάγκες της ΠΔΘ

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην προληπτική συντήρηση – απολύμανση συστημάτων κλιματισμού σε δύο εφαρμογές (μία θερινή και μία χειμερινή) για τις ανάγκες της ΠΔΘδείτε την πλήρη πρόσκληση