Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην "Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριών UPS για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου της Δ.ΥΠ.Α".

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην  "Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριών UPS για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου της Δ.ΥΠ.Α".

 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα