Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορούν στην πραγματοποίηση δράσεων προβολής και δημοσιότητας των σχολών ΕΠΑΣ, Π.ΕΠΑΣ και ΙΕΚ της Δ.ΥΠ.Α., αρμοδιότητας Π.Δ.Ηπείρου, για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που αφορά στο έργο για την πραγματοποίηση δράσεων προβολής και δημοσιότητας των ΕΠΑΣ Μαθητείας, Πειραματικών ΕΠΑΣ και ΙΕΚ της Δ.ΥΠ.Α., αρμοδιότητας Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου, για το σχολικό έτος 2022-2023 σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα