Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών της ΠΔΘ και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ενα έτος (2024-2025)

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών της ΠΔΘ και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ενα έτος (2024-2025)

δείτε το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα