Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας για το έτος 2023

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην παροχή υπηρεσιών διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορών - courier) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών αρμοδιότητας Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας για το έτος 2023. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι ποσού 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ