Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανέργων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για 413 θέσεις πλήρους απασχόλησης

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Πατήστε εδώ για τη λήψη του σχετικού αρχείου

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων του ανωτέρω πίνακα μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Τετάρτη 25-05-2016 και 8:00το πρωί έως και την Παρασκευή 27-05-2016 στις 12:00το μεσημέρι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά είτε α) ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης είτε β) καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι την Παρασκευή 27-05-2016 και ώρα  15:00 μμ,  προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους συνοδευόμενα με τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 3/2016.

Για να μεταβείτε στο σύστημα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, προκειμένου να υποβάλλετε ένσταση πατήστε ΕΔΩ