Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου ωφελούμενων ανέργων, για το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), της Ολοκληρωμένης Δράσης Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής ερωτηματολογίων ωφελουμένων που έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης, στο πλαίσιο της Δράσης  «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών».

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://voucher.gov.gr/ μέσω του συνδέσμου Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Ωφελούμενου (πρόσκληση 25-45) ή εναλλακτικά μέσω https://kub.voucher.gov.gr/oaed-sub2c/beneficiary/questionnaire/front/

Υπενθυμίζεται, ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι ωφελούμενοι να λάβουν το εκπαιδευτικό επίδομα που δικαιούνται με βάση τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση