Συμπλήρωση του Οριστικού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. με την προσθήκη επιπλέον παρόχων κατάρτισης

Αναρτήθηκε σήμερα, 24 Αυγούστου 2022 στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) το Οριστικό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., όπως συμπληρώθηκε με τις επιπλέον αιτήσεις
που υπεβλήθησαν.
Οι αιτήσεις συμμετοχής αξιολογήθηκαν από αρμόδια επιτροπή, ώστε οι πάροχοι να πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι δημόσιες προσκλήσεις για τη διασφάλιση ποιότητας.
Οι πάροχοι που έχουν ενταχθεί στο Οριστικό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ, μπορούν να καταθέσουν προτεινόμενα προγράμματα κατάρτισης.
Υπενθυμίζεται ότι, το έργο υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0.” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -”NextGenerationEU”.
Αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίηση, ενώ τα προγράμματα κατάρτισης κάθε μητρώου έχουν προϋπολογισμό 50 εκ. Ευρώ.Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis?tab=proghrammata-anavathmisis-deksiotiton-ghia-80000-anerghoys&tab2=parokhoi-katartisis&tab3=

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΠΑ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ_ΜΗΤΡΩΟΥ_ΚΔΒΜ