ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΠ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΜΗΡ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.