Συνοπτικός διαγωνισμός μεταστέγασης ΚΠΑ2 Άρτας σε ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο "Μεταστέγαση ΚΠΑ2 Άρτας σε ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ"

Για να κατεβάσετε την περίληψη πατήστε εδώ