ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου, με Συνοπτικό Διαγωνισμό, για το έργο "Ετήσια συντήρηση του Ενεργού Εξοπλισμού των 51 ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ".

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ.