ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: