Αποτελέσματα της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών, σχετικά με την υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης σαράντα πέντε (45) φυλάκων (συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και του Μουσείου Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης, με τίτλο: “Ασφάλεια Μουσείων – διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών από παραβατική συμπεριφορά, προερχόμενη από εξωτερικούς παράγοντες”

Αναρτήθηκαν σήμερα οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ
Θεσσαλονίκης, για την υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης σαράντα πέντε (45) φυλάκων
(συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και
του Μουσείου Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης, με τίτλο: “Ασφάλεια Μουσείων – διαχείριση και αντιμετώπιση
κρίσιμων περιστατικών από παραβατική συμπεριφορά, προερχόμενη από εξωτερικούς παράγοντες” (διάρκειας
16 ωρών).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στην ενότητα “Νέα και
Ανακοινώσεις”.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.