ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: