ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: