ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο «Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών» είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης, ικανός να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την επεξεργασία, διαμόρφωση, σύνθεση και συγκόλληση διάφορων μετάλλων, χρησιμοποιώντας οξυγονοκόλληση ή ηλεκτροκόλληση και μεγάλη ποικιλία εργαλείων.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών» θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν τις αρχές λειτουργίας της στατικής (ισορροπία δυνάμεων-δράση-αντίδραση).
 • κατανοούν θεμελιώδεις έννοιες των φυσικών επιστημών, όπως ροπή δυνάμεων, ροπή ζεύγους, ανάλυση δυνάμεων και συνθήκη ισορροπίας στερεού σώματος.
 • σχεδιάζουν και να εξηγούν γεωμετρικές κατασκευές, καθώς και τις απαραίτητες όψεις αυτών.
 • περιγράφουν τις μεθόδους συγκόλλησης μεταλλικών υλικών, όπως και τα φυσικά φαινόμενα που προκύπτουν απ’ αυτές.
 • συναρμολογούν και να συγκολλούν τα διάφορα είδη μετάλλων με τη χρήση ρεύματος, οξυγόνου, και ευγενών αερίων.
 • κόβουν, να μορφοποιούν και να επιδιορθώνουν φθαρμένα τμήματα μετάλλων με διάφορα είδη συγκόλλησης.
 • αναλύουν τη διαδικασία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και τα διαδοχικά στάδια αυτής.
 • επιλέγουν την κατάλληλη σειρά αλουμινίου, τον ενδεδειγμένο τύπο υαλοπίνακα, τα απαραίτητα εξαρτήματα και στεγανοποιητικά υλικά για την εκάστοτε κατασκευή.
 • επεξηγούν τα πλεονεκτήματα των κουφωμάτων αλουμινίου ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • αναγνωρίζουν τυχόν αστοχίες κατά την τοποθέτηση των κατασκευών και να τις διορθώνουν άμεσα.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών» μπορούν να εργαστούν ως:

 

 • ελεύθεροι επαγγελματίες, σε δικό τους μηχανουργείο.
 • ως  ειδικευμένοι τεχνίτες σε:
  • βιομηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής μεταλλικών προϊόντων.
  • εργοτάξια μεταλλικών κατασκευών βαριάς μορφής (βιομηχανικά κτίρια, υπόστεγα κ.α.).
  • εταιρείες μεταλλικών κατασκευών ελαφρότερης μορφής (κιγκλιδώματα κ.α.).
  • μηχανουργεία και σιδηρουργεία.

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: