Θέσεις εργασίας εξειδικευμένων στελεχών σε υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης βάσεων δεδομένων (Αττική)

Μεγάλος Όμιλος που δραστηριοποιείται στον χώρο παροχής υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής (ΙΤ) αναζητά εξειδικευμένα στελέχη σε υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης βάσεων δεδομένων σε Oracle DB, με ταυτόχρονη γνώση ανάπτυξης σε γλώσσα PL/SQL .

Προφίλ Υποψηφίου:

1. Πτυχίο/δίπλωμα ή ισοδύναμο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε κατευθύνσεις Πληροφορικής

2. Τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο

3. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση (8ωρη πενθήμερη εργασία), σταθερό ωράριο εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο μηνιαίων αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@dypa.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα "Κωδικός θέσης 135.1". Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.