Θέσεις εργασίας εξειδικευμένων στελεχών σε Υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών σε θέματα εξοπλισμού (Αττική)

Μεγάλος Όμιλος που δραστηριοποιείται στον χώρο παροχής υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής (ΙΤ) αναζητά εξειδικευμένα στελέχη σε Υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών σε θέματα εξοπλισμού πληροφορικής, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν παγιοποίηση εξοπλισμού, ετήσια απογραφή Διεύθυνσης, διαχείριση αποθήκης εξοπλισμού, διαχείριση αναλωσίμων υλικών.

Προφίλ Υποψηφίου:

1. Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή ΙΕΚ οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης

2. Εμπειρία στο αντικείμενο  για ένα έτος τουλάχιστον

3. Πολύ καλή γνώση Windows, Windows office, χειρισμού και πλοήγησης Internet

4. Άριστη διαχείριση ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email)

5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση (8ωρη πενθήμερη εργασία), σταθερό ωράριο εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο μηνιαίων αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@dypa.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα "Κωδικός θέσης 135.2". Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.