Θέσεις εργασίας εξειδικευμένων στελεχών σε Help Desk - 1st level IT Support (Αττική)

Μεγάλος Όμιλος που δραστηριοποιείται στον χώρο παροχής υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής (ΙΤ) αναζητά εξειδικευμένα στελέχη σε Help Desk- 1st Level IT Support.

Προφίλ Υποψηφίου:

1. Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Πληροφορικής ή ΙΕΚ ειδικότητας Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου

2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε οργανωμένο τμήμα υποστήριξης εταιρείας συστημάτων πληροφορικής ή σε αντίστοιχο call center άλλης εταιρείας

3. Γνώση στην επίλυση προβλημάτων υλικού και λογισμικού Η/Υ

4. Επαρκή γνώση θεμάτων πληροφορικής

5. Ευχέρεια και αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία

6. Απαραίτητη λειτουργία σε ομάδα με πνεύμα συνεργασίας, ευγένεια, οργανωτικές ικανότητες

7. Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση (8ωρη πενθήμερη εργασία), σταθερό ωράριο εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο μηνιαίων αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@dypa.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα "Κωδικός θέσης 135.3". Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.