Θέσεις εργασίας εξειδικευμένων στελεχών πληροφορικής (Αττική)

Μεγάλος Όμιλος που δραστηριοποιείται στον χώρο παροχής υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής (ΙΤ) αναζητά εξειδικευμένα στελέχη σε θέσεις πληροφορικής.

Προφίλ Υποψηφίου: 

1. Πτυχίο Πληροφορικής

2. Επιθυμητή 3ετής εμπειρία σε:

Yπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης του υβριδικού περιβάλλοντος των σταθμών εργασίας επιχείρησης:

 • Mobile Device Management (Microsoft Intune)
 • Ανάπτυξη, Διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων των πολιτικών που εφαρμόζονται στουβριδικό περιβάλλον της επιχείρησης
 • Ανάπτυξη εταιρικού Portal και χώρων συνεργασίας όλων των Διευθύνσεων σε SharePointOnline
 • Διανομή εφαρμογών μέσω εργαλείων MDM (SCCM, Intune)
 • Ανάλυση – σχεδιασμός τεχνικής λύσης σε θέματα που αφορούν χρήστες και συσκευές (laptop& κινητά)

Υπηρεσίες υποστήριξης 2ου επιπέδου των χρηστών σε:

 • Υπηρεσίες του Office365
 • Microsoft TEAMS
 • OneDrive
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Outlook
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων εφαρμογής πολιτικών
 • Υποστήριξη χρηστών για την αντιμετώπιση/επίλυση λειτουργικών προβλημάτων
 • Ανάπτυξη, υλοποίηση και ένταξη σε παραγωγική λειτουργία, νέων εφαρμογών
 • Αναβαθμίσεις λειτουργικού συστήματος σταθμών εργασίας
 • Υποστήριξη καταστημάτων
 • Yπηρεσίες backup, restore και μετανάστευσης των δεδομένων χρηστών σε OneDrive/SharePoint
 • Εγκατάσταση και υποστήριξη πλατφορμών για κάθε είδους τηλε-συσκέψεις (Webex, Zoom, κλπ)
 • Εγκατάσταση και συντήρηση προγραμμάτων όπως: AcrobatPro, Photoshop, Illustrator,CreativeCloudallapps, κλπ.

Τεχνική Υποστήριξη Υλικολογισμικού και Αρχιτεκτονικής σε:

 • Παραμετροποίηση σταθμών εργασίας
 • Εγκατάσταση σταθμών εργασίας και περιφερειακού εξοπλισμού
 • Επισκευές 1ου βαθμού των συσκευών συστημάτων Γραφείου (Pc, οθόνες, scanners, εκτυπωτές, κλπ)
 • Eλέγχους και παραμετροποιήσεις νέων συσκευών και λογισμικού
 • Patchmanagement
 • Εγκατάσταση και υποστήριξη συνδέσεων VPN

Επιτόπια υποστήριξη 2ου επιπέδου (εφαρμογών Office 365)

- εντός νομού Αττικής (έδρα εργαζομένου)

- εκτός νομού Αττικής (δυνατότητα ταξιδίων)

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση (8ωρη πενθήμερη εργασία), σταθερό ωράριο εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο μηνιαίων αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@dypa.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα "Κωδικός θέσης 135". Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.