Θέσεις εργασίας εργατών σε μεγάλη βιομηχανία στη Μαγούλα Αττικής

Μεγάλη βιομηχανία στη Μαγούλα Αττικής αναζητά εργάτες παραγωγής.

 Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα:

  • Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τη θέση.
  • Τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας.
  • Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
  • Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
  • Αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας των τεχνικών παρατηρήσεων σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
  • Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
  • Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση για εργασία.
  • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Εξυπηρετεί ο προαστιακός Μαγούλας.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@oaed.gr με την ένδειξη στο θέμα "Κωδικός θέσης 108". Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.