Θέσεις εργασίας για Αποθηκαρίους, Κρεοπώλες και Πωλήτριες Ψυγείων (Ανατολική Θεσσαλονίκη)

Μεγάλη αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη αναζητά Αποθηκαρίους με ή χωρίς προϋπηρεσία και απολυτήριο Λυκείου, Κρεοπώλες με σχετικό δίπλωμα και προϋπηρεσία και Πωλήτριες Ψυγείων με σχετική προϋπηρεσία και απολυτήριο Λυκείου.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@dypa.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα "Κωδικός θέσης 141" και την ειδικότητά σας. Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.