Θέσεις εργασίας πωλητών τηλεπικοινωνιών, τεχνικών ανάπτυξης βάσεων δεδομένων και προγραμματιστών (Θεσσαλονίκη)

Μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας της Θεσσαλονίκης που αναπτύσσει business messaging & mobile marketing για επιχειρήσεις - πελάτες αναζητά ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ με σχετική προϋπηρεσία.

Εργασία πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου. Απαραίτητο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άριστη γνώση αγγλικών. Παρέχεται ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και ιδιωτική ιατρική ασφάλεια μετά από 1 έτος εργασίας.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@dypa.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα "Κωδικός θέσης 59" και την ειδικότητα (πωλητής τηλεπικοινωνιών, τεχνικός ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, προγραμματιστής). Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.